Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Reflectiekader / Internationaal
U bent hier: Home / Reflectiekader / Internationaal

Internationaal

Park van Brussel

Plan van het Park van Brussel, 1776-1777.
Beschermd in 1971.
Stadsarchief van Brussel.

Wat betreft internationale richtlijnen blijft het Charter van Venetië (1964) het meest algemeen aanvaarde internationale document, waarin de basisprincipes voor een adequaat erfgoedbeleid samengevat zijn.

Het respect voor de historische gelaagdheid, de aandacht voor zowel ‘topmonumenten’ als voor het meer ‘bescheiden’ erfgoed, de omkeerbaarheid van ingrepen, de interdisciplinariteit van het onderzoek, enz., al deze richtlijnen uit het charter zijn nog steeds zeer actueel.

Toch is de Commissie er zich ten volle van bewust dat het ook om een tijdsgebonden document gaat dat geïnterpreteerd en geëvalueerd moet worden vanuit het eigen tijdskader. De vooruitgang inzake onderzoekstechnieken en de steeds verfijndere wetenschappelijke kennis zowel op bouwhistorisch als op materiaaltechnisch vlak, werpen immers een nieuw licht op bepaalde conservatiemethodes of interventieprincipes. Bovendien heeft een al te starre toepassing van bepaalde richtlijnen uit het handvest in het verleden tot excessen geleid die vandaag niet langer aanvaard zouden worden. Zo bracht het al te ver doorgedreven contrast tussen historische delen en eigentijdse aanvullingen in sommige restauraties de leesbaarheid van het monument in het gedrang, ook al gebeurde dit vanuit een streven naar een maximale eerbiediging van de authenticiteit.

Naast het Charter van Venetië zijn ook het charter over historische tuinen (Charter van Florence, 1982), het charter voor de vrijwaring van historische steden (Charter van Washington, 1987) en het Nara-document over authenticiteit (1994) essentiële internationale instrumenten die deel uitmaken van het door de Commissie gehanteerde referentiekader.

Document acties