Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home
U bent hier: Home

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

 

COOPTATIE VAN 2 LEDEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

In toepassing van Artikel 11 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opent de KCML de oproep tot kandidaatstelling voor de coöptatie van twee leden van de KCML.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen is een college bestaande uit experten die verschillende disciplines vertegenwoordigen en zich buigen over de erfgoedkundige aspecten van projecten. De KCML telt 18 leden die door de Brusselse Regering worden benoemd op basis van hun expertise inzake het behoud van het erfgoed. Twaalf van haar  leden worden aangesteld op voordracht van het Brussels Parlement. De 6 overige, “gecoöpteerde” leden worden voorgedragen door de KCML.

De leden van de KCML moeten bekend staan om hun bekwaamheid inzake het behoud van het onroerende erfgoed en de samenstelling van de KCML moet beantwoorden aan artikel  11 van het BWRO en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli  2019 betreffende de KCML.  

 

In het kader van deze coöptatie gaat de voorkeur van de KCML bovendien uit naar :

- minstens één Nederlandstalige kandidaat (de KCML waakt er immers over dat maximum 2 derden van haar leden tot dezelfde taalrol behoren) ;

- een expert in natuurlijk erfgoed.

 

De kandidaturen, bestaande uit een motivatiebrief en een  curriculum vitae,  moeten gericht worden aan het Secretariaat van de KCML en  ten laatste op woensdag  3/11/2021 om 12 uur toegekomen zijn op het emailadres kcml@urban.brussels.

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KCML). Op onze website vindt u alle informatie over de werking van de KCML.

U kan de inhoud van deze website ook grotendeels downloaden als een brochure of deze brochure per e-mail bestellen op het secretariaat.

Document acties