Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Wettelijk kader / Vergaderingen
U bent hier: Home / Wettelijk kader / Vergaderingen

Vergaderingen

De interne organisatie en werking van de KCML worden geregeld door het Brussels Wetboek (art. 11), de toepassingsbesluiten van 8 maart 2001 en 8 januari 2004 en een huishoudelijk reglement dat door de regering werd goedgekeurd.

Elke eerste en derde woensdag van de maand komt de Commissie samen in een plenaire vergadering tijdens dewelke ze de aanvragen behandelt die afkomstig zijn van de diverse gewestelijke en gemeentelijke administraties of van particulieren. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, hierin bijgestaan door de ondervoorzitter. Elke aanvraag wordt door één of meerdere leden onderzocht (onderzoek van het dossier, plaatsbezoeken, contacten met de betrokken administraties en de aanvragers, opzoekingen in literatuur of archieven, enz.) en voorgesteld aan de Commissie. Na beraadslaging worden de adviezen collegiaal uitgebracht. De Commissieleden hanteren hierbij een strikte deontologische code.

Zo komen de leden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een bepaald dossier niet als verslaggever in aanmerking. Zij nemen niet deel aan de debatten en verlaten de vergadering tijdens de behandeling van die punten. Naast de dossiers waarover advies wordt uitgebracht, kan de agenda ook ruimte voorzien voor debatten over algemene of actuele thema’s.De vergaderingen van de KCML worden bijgewoond door een waarnemer van de Directie voor Monumenten en Landschappen en van de Directie Stedenbouw van de gewestelijke administratie die de vergunningen aflevert. Op die manier wordt gestreefd naar een goede samenwerking en coördinatie tussen de Commissie en de gewestelijke administratie, één van haar bevoorrechte gesprekspartners.

Document acties